Hangzók és hangzások

##semicolon## kisgyermekkori nevelés, éneklés, hangképzés, artikuláció, szöveghangsúly

Absztrakt

Az ELTE TÓK Ének-zenei Tanszékének 2021-es zenepedagógiai konferenciája a Magyar zene és kultúra témáival foglalkozott. Ezen a konferencián hangzott el az alcímekben olvasható két előadás, melyek összefüggéseket rejtenek, s amelyeket e tanulmány kifejt. Mindkét téma a kisgyermeknevelés fontos területét jelenti, az egyetemen folyó képzés szempontjából meghatározó: a helyes hangképzéssel, artikulációval jó mintát mutatni (Kovács Katalin témája), mindezt érthető és anyanyelvünknek megfelelő szövegejtéssel, az eredeti hangzóformálásra, helyes éneklésre irányító gyakorlatokkal létrehozni (Döbrössy János témája). Zenei nevelésünk céljai Kodály Zoltán koncepciójára épülnek. Kodály elképzelésének lényeges eleme, hogy a zene átéléséhez, megértéséhez legközvetlenebbül az éneklés vezet. Zeneoktatásunkban az énekes szemlélet sokkal jobban előtérbe kell, hogy kerüljön. Az éneklés az, ami felszabadít, gazdagít, örömet ad. Az énektechnikai tudás pedig eszközt teremt a zenei feladatok megoldására. Az aktív zenélés, az éneklés, illetve a zenei képességfejlesztés lehetőséget kínál a művészet tartalmi befogadásra, személyiségfejlődésre, zenei fejlődésre. 

Referenciák

Altorjay, T (2019). Klasszikus énekesi hangképzés empirikus kutatása, az orr és melléküregei bekapcsolhatóságának vizsgálatára. Doktori disszertáció. https://doi.org/10.14232/phd.10129

Asztalos, A. (2015). Az éneklési képességek fejlődésének vizsgálata. Parlando, 56(5).https://www.parlando.hu/2015/2015-5/AsztalosA.pdf (2020. 12. 20.)

Berkowska, M. & Dalla Bella, S. (2009). Acquired and congenital disorders of sung performance: A review. Advances in Cognitive Psychology. 5(5), 69–83. https://doi.org/10.2478/v10053-008-0068-2

Bónis, F. (1974, Ed.). Kodály Zoltán: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. Zeneműkiadó Vállalat.

Bruckner, A. (1999). Énekelni jó(l)! Kodály Intézet.

Bruckner, A. (2019). Egy kis technika. Zeneakadémia Kodály Intézet.

Erős, I. (1993). Zenei alapképesség. A zenei alapképesség fejlődése 3–23 éves korban. Akadémiai Kiadó.

Forrai, K. (2016, 2017). Ének az óvodában. Móra Könyvkiadó. https://doi.org/10.30716/RSZ/2017/1/24

Janurik, M. & Józsa, K. (2013). A zenei képességek fejlődése 4 és 8 éves kor között. Magyar Pedagógia, 113(2), 75–99.

Janurik, M. & Józsa, K. (2018). Az iskolai zenetanulás iránti motivációt alakító néhány tényező. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6(2), 5–17. https://doi.org/10.31074/gyn20182517

Janurik, M., Szabó, N. & Józsa, K. (2020). A zenei énkép jellemzői és összefüggése a zenei képességekkel hetedik osztályosok körében. Magyar Pedagógia, 120(2), 171–200. https://doi.org/10.17670/MPed.2020.2.171

Peretz, I. & Zatorre, R. J. (2005). Brain organization for music processing. Annual Review of Psychology, 56, 89–114. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070225

Pukánszky, B. & Németh, A. (1996). Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Sloboda, J. A., Wise, K. J., & Peretz, I. (2005). Quantifying tone deafness in the general population. Annals of the New York Academy of Sciences, 1060(1), 255–261. https://doi.org/10.1196/annals.1360.018

Spychiger, M. (2017). From musical experience to musical identity. In Macdonald, R., Hargreaves, D. J. & Miell, D. (Eds.), Handbook of musical identities (pp. 267–287). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199679485.003.0015

Thompson, W. F., Schellenberg, E. G. & Husain, G. (2004). Decoding Speech Prosody Do Music Lessons Help? https://www.researchgate.net/publication/8646949_Decoding_Speech_Prosody_Do_ Music_Lessons_Help (2020. 12. 13.)

Turmezeyné Heller, E. & Balogh, L. (2009). Zenei tehetséggondozás és képesség-fejlesztés. Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület.

Welch, G. F. (1997). The Developing Voice. In Thurman, L. & Welch, G. F. (Eds.), Bodymind and Voice: Foundations of Voice Education (pp. 481–494). National Centre for Voice and Speech.

Megjelent
2021-12-22
Hogyan kell idézni
Kovács, K., & Döbrössy, J. (2021). Hangzók és hangzások. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(3), 142-152. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.3.142.152
Rovat
Tematikus műhely