Volt egyszer egy Békés-Tarhos

##semicolon## Gulyás György, Tarhos, Békés-Tarhos, Énekiskola

Absztrakt

1946-ban Énekiskola létesült a Békés megyei Tarhoson, s rövid működése alatt, 1954-es megszűnéséig világhírre tett szert. Összefoglalóm a történeti tényeket tárja fel, az iskola megalakulásától annak megszűnéséig időrendben mutat be történetileg fontos adatokat. Ugyanakkor a tanulmánynak nem célja, hogy a tarhosi iskola legendáját és küldetését bemutassa, nem célja a magas színvonalú és maga nemében egyedülálló zenei képzés részletes prezentálása, az oktatás–nevelés eredményeinek ismertetése. A történelmi háttér rövid áttekintése után a tanulmány kitér az iskola igazgatója, Gulyás György által, a megalakulás körülményinek tükrében megélt „kálváriára”. Az iskola működéséhez szükséges feltételek megteremtése nem volt zökkenőmentes, emellett a kezdetektől kilencéves fennállásáig az itt folyó munka, tanítás mindvégig jelentős nehézségekbe ütközött. A folyamatos teremhiány, a diákok és tanárok elszállásolási gondjai, az élelmezési problémák, a felszereltség hiányosságai mellett politikai támadások, Tarhos jövőjének bizonytalansága is állandó gondokat okozott az iskola igazgatójának, vezetőségének. A nehézségek mellett azonban sok emlékezetes, szép esemény is jutott az iskola falain belül élőknek: A Világifjúsági Találkozó (VIT) koncertje, rádiófelvételek, híres zeneszerzők látogatásai és elismerő nyilatkozatai, a Zenepavilon felépítése, avatása és a koncertre való készülés, Kodály látogatása. Az iskola izgalmas és eseményekben gazdag életét olyan szakirodalmak segítségével dolgoztam fel, mint Csende Béla, F. Pálfy Zsuzsanna, Gulyás György, Gyarmath Olga és Kodály Zoltán munkái. A választott kutatási módszerek a hazánkban megjelent és interneten hozzáférhető magyar nyelvű szakirodalmi források, cikkek és folyóiratok feldolgozásai.

Referenciák

Csende, B. (1976). Békés-Tarhos. Békés városi tanács végrehajtó bizottsága.

Dombi Józsefné Kemény, E. (2016). Békés-Tarhos múlja és jövője. Parlando, 58(4), http://www.parlando.hu/2016/2016-4/Dombine-BekesTarhos.htm

Domokos Attiláné Farkas, M., Mező, I. Pallosné Rozgonyi, P. (2006, Eds.). Békés- Tarhos 1946–1954. Békés.

E. Kovács, K. (1949). A Tarhosi Énekiskola, In (sz.n.) Szemtanu (pp. 70–99). Athenaeum.

F. Pálfy, Zs. (2002). Békés-tarhosi nyitott könyv. Békés.

Farkas, L. (2016). 100 éve született Gulyás György. Békés-Tarhosi Kalendárium. Kiadó hiányzik.

Gulyás, Gy. (1988). Bűneim... Bűneim? Békés.

Gyarmath, O. (2001). Tudsz-e Tarhosért lelkesedéssel dolgozni? Békés.

Horváth, E. (2002). A Sárospataki Református Kollégium, mint a magyar népfőiskolai mozgalom otthonteremtője. In Dienes, D. & Szabadi, I. (Eds.), Doctrina et Pietas – Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére (pp. 133–142). Debrecen–Sárospatak.Kedves, T. (2004, Ed.). A magyar zeneművészetért. Válogatott írások és képek Gulyás György hagyatékából. Debrecen.

Keresztúry, D. (1975). Levéltöredék. Muzsika. 1975. április https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Muzsika_1975/?pg=156&layout=s (2020. 12. 16.)Knausz, I. (1985). A szocialista közoktatás-politika kialakításának első kísérletei Magyarországon a felszabadulás után. doktori disszertáció http://mek.oszk.hu/13600/13616/pdf/13616.pdf (2020. 08. 24.)

Kodály, Z. (1943, Ed.). Iskolai Énekgyűjtemény I. Országos Közoktatási Tanács.

Kodály, Z. (1974). Visszatekintés. Zeneműkiadó Vállalat.

Romsics, I. (2005). Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó.

Romsics, I. (2010, Ed.). Magyarország története. Akadémiai Kiadó.

S. Turcsányi, I. (2011). Dokumentumok a Békés-Tarhosi Énekiskola (1946-1954) életéről Dr. Gyarmath Olga hagyatékában. A Békés megyei múzeumok közleményei 34. 311–347. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BEKE_BMMK_34/?query=AUTI1%3D(S)%20OR%20BKMK1%3D(S)&pg=314&layout=s (2020. 08. 03.)

Surányi, I. (2005). Alapfokú (általános iskolai) oktatás Székesfehérváron 1945–1948 között. Neveléstörténet, (2)3–4, 112-150. http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=32&rid=1&id=171

Szabolcsi, B. & Tóth, A. (1965). Zenei lexikon. Zeneműkiadó Vállalat.

Szokolay, S. (2017). Hogy is kezdődött?... Levelek a diákévekből. Legend Art Kiadó.

https://www.parlando.hu/2016/2016-1/2016-kerek.pdf (2020. 07. 23.)

https://www.parlando.hu/2018/2018-3/Bardos-reszlet.pdf (2020. 07. 27.)

http://www.parlando.hu/Elokeszito605.htm (2020. 12. 17.)

Megjelent
2021-12-22
Hogyan kell idézni
Dévai, A. (2021). Volt egyszer egy Békés-Tarhos. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(3), 173-199. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.3.173.199
Rovat
Határtalan