Az óvodai ének-zenei nevelés módszertanának alakulása – Forrai Katalin módszertani könyveinek elemző bemutatása

##semicolon## ének- és zeneoktatás, módszertan, óvoda, tartalomelemzés

Absztrakt

Forrai Katalin mint Kodály Zoltán-tanítvány fektette le Magyarországon a kora gyermekkori ének-zenei nevelés módszertanának alapjait. Ebben a tanulmányban tartalomelemzés módszerével kerül feltárásra, hogy tartalmi, módszertani szempontból hogyan formálódtak Forrai Katalin módszertani könyvei: az 1951-es Óvodai énektanítás, az 1957-es Ének-zene az óvodában és az 1974-es Ének az óvodában. Az eredmények ráirányítják a figyelmet arra, hogy az óvodáskorúak zenei nevelését jelentős változások formálták a tekintetben, hogy milyen zenei anyagra épüljön, hogyan szerveződjön a tevékenység vagy milyen fejlesztési területeket, milyen eszközökkel célozzon. A feltárt változások hozzásegítenek, hogy szem előtt tartsuk módszertani értékeinket és ezeket az értékeket megőrizve tudjon megújulni az óvodai zenei nevelés.

Referenciák

évi III. kisdedóvási törvény. http://jogszabalyfigyelo.hu/index.php?id=29nkin87bpx8m1cex&state=20130701&menu=view [2021. 08.30.]

Barát, I., Forrai, K. & Oláh, Zs. (1951). Óvodai énektanítás (módszer és dalok). Tankönyvkiadó.

Bartók, B. & Kodály, Z. (1951). A Magyar Népzene Tára I. – Gyermekjátékok. Magyar Tudományos Akadémia.

Bónis, F. (1979, Ed.). Így láttuk Kodályt. Zeneműkiadó.

Diener, K., Kerecsényi, L., Vargha, I. & Vikárné Forrai, K. (1957). Ének-zene az óvodában. Tankönyvkiadó.

Forrai, K. (1974). Ének az óvodában. Zeneműkiadó.

Forrai, K. (1973). Az ének-zene helye az óvodai nevelés programjában. In Tanulmányok 3. – Óvónők II. Nyári Akadémiája. Kecskeméti Óvóképző Intézet.

Forrai, K. (1978). Zeneóvoda – óvodai zene. Parlando, 20(3), 13–14. https://mandadb.hu/dokumentum/832857/Parlando_1978_3_szm.pdf (2021.08.30.)

Földesi, K., Balogh, E., Szabó, E., Hermann, A. & Szabó, F. (1957). Nevelőmunka az óvodában – Útmutatás óvónők számára/A Művelődésügyi Minisztérium rendeletére. Tankönyvkiadó Vállalat.

Kodály, Z. (1941). Zene az ovodában. Zeneműkiadó.

Kodály, Z. (1957). Zene az ovodában. Zeneműkiadó.

Kodály, Z.(1982). Visszatekintés I., II., III. – Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok., Zeneműkiadó Vállalat.

Mészáros, I. (1988). Óvodai zenei nevelésünk másfél évszázada. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Sándor, F. (1964, Ed.). Zenei nevelés Magyarországon. Zeneműkiadó Vállalat.

Megjelent
2021-12-22
Hogyan kell idézni
Hegedűsné Tóth, Z. (2021). Az óvodai ének-zenei nevelés módszertanának alakulása – Forrai Katalin módszertani könyveinek elemző bemutatása. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(3), 93-117. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.3.93.117
Rovat
Tematikus tanulmányok