Digitális eszközhasználati szokások vizsgálata bölcsődés gyermekek és családjaik körében – Szülők kikérdezése a pandémia idején

##semicolon## digitális technológia, bölcsődés gyermekek, eszközhasználati szokások, mobileszközök

Absztrakt

A kisgyermekek digitális eszközhasználata egy új és vitatott területe a pszichológiai és neveléstudományi kutatásoknak, a digitális eszközhasználatnak és tartalomfogyasztásnak nincsen kialakult szokásrendszere a kisgyermekes családokban (Konok et al., 2020). A szülők nem minden esetben vannak tisztában a kiskorú gyermekekre leselkedő veszélyekkel, esetleges kockázatokkal, miközben a szülőknek és a gyermekekkel foglalkozó szakembereknek egyaránt határozott igénye van a megfelelő eszközhasználati szokások ismeretére és tanítására (Chaudron et al., 2020). A kutatásunk célja az volt, hogy pontosabb képet kapjunk a bölcsődei ellátásban résztvevő gyermekek digitális eszközhasználatáról, valamint, hogy feltérképezzük a szülők véleményét a digitális eszközök gyermekükre gyakorolt hatásáról, egyben célunk volt megismerni prevenciós/produktív eszközhasználati nézeteiket is. Vizsgálatunk papír alapú kérdőívét 234 bölcsődés korú gyermeket nevelő szülő töltötte ki. A kutatás megmutatja a megkérdezett családok digitális eszközhasználatának főbb jellemzőit és lehetőséget teremt arra, hogy eredményeinket felhasználva a szakemberek a bölcsődés korosztály digitális eszközhasználatának preventív szemléletű, biztonságos tartalomfogyasztásra épülő ajánlásokat fogalmazhassanak meg.

Referenciák

Burroughs, B. (2017). YouTubekids: The appeconomy and mobile parenting. Social media + society, 3(2). https://doi.org/10.1177/2056305117707189

Chaudron, S. (2015). Young Children (0-8) and digital technology: A qualitative exploratory study across seven countries. JRC; ISPRA. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239, https://doi.org/10.2788/00749

Csapóné F. Sz. (2019). Szülők támogatása a kisgyermekek megfelelő médiahasználatában. In Fehér, Á. & Megyeriné, R, A. (Eds.), A digitális világ hatása a gyermekekre – III. Nemzetközi Kisgyermek-nevelési Konferencia kötete. (p. 21). Apor Vilmos Katolikus Főiskola.

Detnakarintra, K., Trairatvorakul, P., Pruksananonda, C. & Chonchaiya, W. (2020). Positive mother-child interactions and parenting styles were associated with lower screen time in early childhood. Acta Paediatrica, 109(4), 817–826. https://doi.org/10.1111/apa.15007

Fehér, Á. & Megyeriné Runyó, A. (2019, Eds). A digitális világ hatása a gyermekekre. III. Nemzetközi Kisgyermek-nevelési Konferencia. Apor Vilmos Katolikus Főiskola.

Fejérváry, K. (2020). Cybergyerekek. Demokrata, 2020.10.16. https://demokrata.hu/tudomany/cybergyerekek-299920/

Gálik, M. & Csordás, T. (2020, Eds.). A média gazdaságtanának kézikönyve. Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság, Médiatudományi Intézet.

Google Play Áruház. Digitális jóllét. https://play.google.com/store/apps/details?id=

com.google.android.apps.wellbeing&hl=hu&gl=US

Hódi, Á., Tóth, E., B Németh, M. & Dombi, A. (2019). Óvodások IKT-használata otthon–szülői minta és szerepvállalás. Neveléstudomány, 7(2), 22–41. https://doi.org/10.21549/NTNY.26.2019.2.2

Hsieh, H. C. (2008). Effects of ordinary and adaptive toys on pre-school children with developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 29(5), 459–466. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2007.08.004

Konok, V., Bunford, N. & Miklósi, Á. (2020). Associations between child mobile use and digital parenting style in Hungarian families. Journal of Children and Media, 14(1), 91–109. doi.org/10.1080/17482798.2019.1684332

Koscsóné Kolkopf, J. & Kiss, H. (2020). „Digitális Honfoglalás” avagy 0-3 évesek a digitális világban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 202–218. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.202.218

Fehérné Kovács, Z., Kas, B. & Pintye, M. (2018). Szempontok a nyelv-és beszédfejlődési zavarok szűréséhez és állapotmegismeréséhez. Családbarát Ország Nonprofit Kft.

KSH (2017): Távközlés, televízió- és internetszolgáltatás – IKT-eszközök és használatuk a háztartásokban, a vállalkozásoknál és a közigazgatásban, 2017. Központi Statisztikai Hivatal. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt17.pdf

Lénárd, A. (2015). A digitális kor gyermekei. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 3(1), 74–83.

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (2016). Digitális Jólét Nonprofit Kft., https://digitalisjoletprogram.hu/files/86/d8/86d889e8f382b45b80bcca4d5945bbca.pdf?fbclid=IwAR1x4LjGjgo_jUoR7X50QTuW9lRd9HSTq0HcgsIbtMTx8SS6yB6l0JkUqig

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (2018). A három éven aluli gyermekek médiahasználati szokásai. http://nmhh.hu/dokumentum/195599/3_even_aluliak_mediahasznalata.pdf

Németh, I. P., Bacsa-Bán, A., Rajcsányi-Molnár, M. (2020, Eds.): Civil Szemle – Különszám. Oktatás, digitalizáció, civil társadalom. Civil Szemle Alapítvány, .

https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/uploads/FlowMare%20publikaciok/CSz%20k%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m%20el%C5%91lappal.pdf

Orlowski, J. (2019, rendező). Társadalmi dilemma (film). Netflix Inc., Los Gatos.

Rausch, A. & Pásztor, A. (2021). Mobil eszközök az óvodában: A digitális technológiával támogatott értékelés és fejlesztés lehetőségei. Neveléstudomány, 9(3), 5–17. https://www.doi.org/10.21549/NTNY.33.2021.2.1

Steyer, J. P. (2012). Szólj vissza a facebooknak! Gyakorlati útmutató a gyerekneveléshez a digitális korszakban. GABO Kiadó Kft.

Stienwandt, S., Cameron, E. E., Soderstrom, M., Casar, M. J., Le, C. & Roos, L. E. (2020). Keeping Kids Busy: Family Factors Associated with Hands-on Play and Screen Time During the COVID-19 Pandemic. https://doi.org/10.31234/osf.io/prtyf

Tsouklidis, N., Tallaj, N., Tallaj, Y. & Heindl, S. E. (2020). Lights Out! The Body Needs Sleep: Electronic Devices and Sleep Deficiency. Cureus, 12(7). https://www.doi.org/10.7759/cureus.9292

Visnjic-Jevtic, A., Varga Nagy, A., Ozturk, G., Şahin-Sak, İkbal T., Paz-Albo, J., Toran, M. & Sánchez-Pérez, N. (2021). Policies and practices of early childhood education and care during the COVID-19 pandemic: Perspectives from five countries. Journal of Childhood, Education & Society, 2(2), 200–216.

https://doi.org/10.37291/2717638X.202122114

Megjelent
2021-10-19
Hogyan kell idézni
Farkas, P., Schreindorfer, L. A., Szabó, G., Varga, G., & Rausch, A. (2021). Digitális eszközhasználati szokások vizsgálata bölcsődés gyermekek és családjaik körében – Szülők kikérdezése a pandémia idején. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 354-377. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.354.377