A gyermekbántalmazás megítélésének és felismerésének vizsgálata kora gyermekkorban a bölcsődékben

##semicolon## kora gyermekkor, gyermekbántalmazás, bölcsőde, gyermeknevelés, szülők

Absztrakt

Jelen tanulmány a gyermekbántalmazás megítélésével és felismerésével foglalkozó kutatás néhány eredményét teszi közzé. A kérdőíves vizsgálat során 378 bölcsődei kisgyermeknevelő és 110 szülő (nem számított gyermekük életkora) válaszait dolgoztuk fel. A kutatás egyik célja volt feltárni a már pályán lévő szakemberek tapasztalatait, mennyire érzik magukat felkészültnek a különböző képzési területeken végzettek, milyen attitűddel rendelkeznek a témában. A szülők tájékozottságát, attitűdjét és gyermeknevelési szokásait is vizsgáltuk a kérdőív segítségével. A megkérdezett kisgyermeknevelők 34%-a úgy véli, továbbképzésekre lenne szükség a gyermekbántalmazással kapcsolatban és 25,5%-a nem elégedett a tanulmányai során a témával kapcsolatban szerzett információkkal. Az életkor és a munkában eltöltött idő, valamint a bántalmazással kapcsolatos attitűd vizsgálatakor az idősebb korosztály és a hosszabb ideje pályán lévő szakemberek súlyosabbnak ítéltek egyes bántalmazási formákat, mint fiatalabb és/vagy pályakezdő munkatársaik. A szülők esetében a pofon és a gyermekkel való kiabálás súlyosságának megítélése volt megosztó.

Referenciák

évi XXXI. tv. – A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1997). https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV (2020. november 20.)

Gyurkó, S., Németh, B. & Sánta, N. (2016). Gyermekjogi jelentés. Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány. https://hintalovon.hu/wp-content/uploads/2020/06/gyermekjogi_jelentes_2016.pdf (2020. november 20.)

Herczog, M. (2007). Gyermekbántalmazás. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.

Janecsekó, K. (2017). Anya csodásan ápol, csak éppen ő is tesz beteggé. index.hu, 2017.04.16. https://index.hu/belfold/2017/04/06/munchausen_by_proxy_szindroma_gyermekbantalmazas_betegge_tett_gyerekek/ (2018. 09. 08.)

Kerezsi, K. (1995). A védtelen gyermek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kovács, Zs., Páll, G. & Kassai, T . (2011 ). Gyermekbántalmazás és elhanyagolás - folyamatosan napirenden tartandó probléma. MATROKPLASZT , 54(2 ), 84– 90.

Muszáj Munkacsoport (2016). Gyerekek elleni szexuális visszaélés (tények, megelőzés, támogatás). NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület. https://nane.hu/wp-content/uploads/0311_muszaj_kiadvany_web.pdf (2020. november 20.)

Pintér, Á. & Tóth, J. (2017.). A bántalmazott gyermekek – Gyermekjogok és gyermekbántalmazás. Statisztikai Szemle, 95(8–9), 848–872. https://doi.org/10.20311/stat2017.08-09.hu0847

Révész, Gy. (2004). Szülöi bánásmód – gyermekbántalmazás. Új Mandátum Könyvkiadó.

Menich, N. (2016, Eds.). „Hol a határ?” Gyermeknevelési szokások Magyarországon. UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/hazai-kutatasok/hol-a-hatar-gyermeknevelesi-szokasok-magyarorszagon/ (2020. november 20.)

Vándor, É. & Czeglédi, F. (2017) Még mindig hiszünk a gyerek verésében. HVG Élet+Stílus. 2017.12.27. http://hvg.hu/elet/20171227_Meg_mindig_hiszunk_a_gyerek_bunteteseben (2018. 09. 04.)

Internetes forrás

Apor Vilmos Katolikus Főiskola (é.n.). Pedagógusképzés Képzési Terület. Csecsemő- És Kisgyermeknevelő Alapképzési Szak Képzési és Kimeneti Követelmények. http://avkf.hu/wp-content/uploads/2018/02/cskn_ba_kkk.pdf (2020. november 20.)

Károli Gáspár Református Egyetem (2013.) Tanítóképző Főiskolai Kar. Csecsemő- és kisgyermeknevelő képzési program.

http://www.kre.hu/tajekoztato_kiadvany2016/tfk/tantargyleirasok/foszk/tantargyleiras_csecsemo_foszk_2013.pdf (2021.10.01.)

Megjelent
2021-10-19
Hogyan kell idézni
Édes, R. (2021). A gyermekbántalmazás megítélésének és felismerésének vizsgálata kora gyermekkorban a bölcsődékben. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 39-55. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.39.55
Rovat
Tanulmányok