Tulajdonnevek kárpátaljai népmesékben a Három arany nyílvessző című népmesegyűjtemény alapján

  • Natália Nagy
##semicolon## tulajdonnevek, rendszerezés, beszélő nevek, csoportosítás

Absztrakt

Jelen tanulmány a kárpátaljai népmeséket tartalmazó Három arany nyílvessző című gyűjtemény tulajdonneveinek rendszerezésével foglalkozik. Kitér a beszélő és a való nevekre, külön csoporton belül ismerteti az állat- és csillagneveket. Néhol összehasonlítást ad a magyarországi népmesék alakjaival, azok megnevezésével.

Referenciák

Balázs, G. (1983). Tulajdonnevek a magyar népmesékben II. Magyar Névtani Dolgozatok 30., ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége.

Balázs, G., Barati, A. & Wolosz, R. (1989). Tulajdonnevek a magyar népmesékben IV. MND. 80. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége.

Balázs, G. & Várkonyi, I (1987). Tulajdonnevek a magyar népmesékben III. Magyar Névtani Dolgozatok 72. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége.

Bauko, J. (2005). Beszélő ragadványnevek a magyar népmesékben. Névtani Értesítő, 27, 102-110.

J. Soltész, K. (1979). A tulajdonnév funkciója és jelentése. Akadémiai Kiadó.

Kálmán, B. (1984). A nevek világa. Csokonai Kiadóvállalat.

Komáromi, G. (1998). A gyermekkönyvek titkos kertje. Tanulmányok, esszék, kritikák. Pannonica Kiadó.

Kovalovszky, M. (1934). Az irodalmi névadás. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 34, Magyar Nyelvtudományi Társaság .

Keszler, B. (2000, Ed.). Magyar grammatika. . Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest.

Marosi, T. (1981). Tulajdonnevek a magyar népmesékben. Magyar Névtani Dolgozatok 13. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége.

P. Eőry, V. (1983). A népköltészet és a népnyelv hatása az irodalmi névadásra. Magyartanítás, 26(6), 266–273.

Rácz, B. (2007). Interjú Tarcsai Szabó Tiborral. Kézirat.

(sz. n.) A magyar népmesekincs történeti rétegződése és nemzetközi kapcsolatai. http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/05/19.html In Vargyas Lajos (Ed.), Folklór I. Magyar népköltészet. http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/05/index.html

Tolnai, V. (1931). Beszélő nevek. Magyar Nyelv, 27(5-6), 176–179.

Voigt, V. (1985). A magyar mesei tulajdonnevek kis onomasztikája. Névtani Értesítő, 10, 116-127.

Voigt, V. (1993). Tulajdonnevek a magyar népmesékben. Névtani Értesítő, 15, 317-320.

Voigt, V. (1997). Új eredmények a magyar folklorisztikai névtudományban. In B. Gergely, P. & Hajdú, M. (Eds.), Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai.. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 519–524.

Internetes források

http://www.tarcsaiszabo.hu/

Megjelent
2021-04-22
Hogyan kell idézni
Nagy, N. (2021). Tulajdonnevek kárpátaljai népmesékben a Három arany nyílvessző című népmesegyűjtemény alapján. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 218-229. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.218.229
Rovat
Tematikus tanulmányok