A kommunikációs kompetencia fejlesztésének új lehetőségei: digitális történetmesélés LEGO® eszközzel

  • Tünde Molnár Lengyelné
  • Réka Racsko
  • Zoltán Szűts
##semicolon## történetmondás, gamifikáció, LEGO®

Absztrakt

Számtalan jó gyakorlat létezik a gyermekirodalom tanítására és interpretációjára. Tanulmányunkban egy olyan módszertant mutatunk be, amely figyelembe veszi, hogy az információs társadalomban a digitális eszközhasználat beépült a gyerekek mindennapjaiba, valamint, hogy a játék iránti nyitottságra a gamifikáció segítségével az irodalomoktatásban is lehet építeni. A digitális történetmondás a LEGO® a StoryStarter környezetében a gamifikáció jelenségére épít, miközben támogatja az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését elsősorban a szövegértési, szövegalkotási képességeket és a középiskolában a kamaszkorra jellemző absztrakt, valamint kritikai gondolkodás fejlesztését.

Referenciák

Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning. McGraw-Hill.

Bruner, J. S. (2004). Az oktatás kultúrája. Gondolat.

Csíkszentmihályi, M. (2001). FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó.

Dale, E. (1954). Audio-Visual Methods in Teaching. The Dryden Press.

Dicheva, D., Dichev, Ch., Agre, G. & Angelova, G. (2015). Gamification in education: A systematic mapping study. Educational Technology & Society, 18(3), 75–88.

Egles, B. (2012). LEGO Education. https://pt.slideshare.net/eglesb/lego-education/2?smtNoRedir=1(2020. 04. 10.)

Gyarmathy, É. (2012). Ki van kulturális lemaradásban? In Tóth-Mózer, Sz., Lévai, D. & Szekszárdi, J. (Eds.), Digitális Nemzedék Konferencia Tanulmánykötet (pp. 9–16). ELTE PPK.

Joosten, F. (2018). Teachers should be encouraged to step outside their comfort zone. https://www.pxlexperts.be/teachers-should-be-encouraged-to-step-outside-their-comfort-zone/ (2020. 04. 10.)

LearnToLearn. Curriculum Pack. https://le-www-live-s.LEGO® cdn.com/downloads/LearnToLearn/LearnToLearn_Curriculum_2.0_en-GB.pdf (2020.04.30.)

Lego Foundations (2020). Skills for holistic development. https://www.legofoundation.com/en/why-play/skills-for-holistic-development/

Lengyelné Molnár, T. (2016). Digitális írástudás fejlesztése a könyvtárakban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(2), 65–72. (2020.05.04.) http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/25/10450

Molnár, Gy. (2013). Korszerű technológiák az oktatásban. https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412b2/2013-0002_korszeru_technologiak_az_oktatasban/KT/sktes23g.htm

Racsko, R. (2017). Digitális átállás az oktatásban. Iskolakultúra Könyvek. Gondolat. https://doi.org/10.17717/IQKONYV.Racsko.2017

Szűts Zoltán (2019). A Critical Approach to Digital Pedagogy. A Holistic Methodology in the Information Society. Opus et Educatio: Munka és nevelés, 6(4), 426-434. https://doi.org/10.3311/ope.342

Thomsen, Al. (2018). Thera-Build® with LEGO®: A Playful Therapeutic Approach for Promoting. Jessica Kingsley Publishers.

Vilmantė, L. & Saulius, K. (2014). The Genre is the Message, or about Genres of New Media Narratives. Inter-Disciplinary.Net. A Global Network for Dynamic Research and Publishing Session 9b: Narrative and New Media 6th Global Conference: Storytelling. http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/wp-content/uploads/2014/04/vilmantestorypaper.pdf

Wenxiu, P. (2015). Analysis of new media communication based on Lasswell’s „5W” model. Journal of Educational and Social Research, 5(3), 245-245. Wenxiu, P. (2015). Analysis of new media communication based on Lasswell’s „5W” model. Journal of Educational and Social Research, 5(3), 245-245. https://doi.org/10.5901/jesr.2015.v5n3p245

Z. Karvalics, L. (1997). Az információs írástudástól az internetig. Educatio, 4. 681–698. https://goo.gl/IbBbNX (2020. 04. 10.)

Megjelent
2021-04-20
Hogyan kell idézni
Lengyelné, T., Racsko, R., & Szűts, Z. (2021). A kommunikációs kompetencia fejlesztésének új lehetőségei: digitális történetmesélés LEGO® eszközzel. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 327-339. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.327.339