Könyv születik

Kreatív írás alsó tagozaton

  • Aranka Grandpierre
##semicolon## kreatív írás, gyerekversek, verseskötet, Krémkaktusz, képesség- és személyiségfejlesztést

Absztrakt

A nyugati iskolák mintájára a hazai közoktatásban is kezd teret hódítani a kreatív írás; noha, sajnálatos módon, még mindig nem tudott szélesebb körben elterjedni. Kolláth Erzsébet mesterpedagógus, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola szakvezető tanítója a 2014/2015-ös tanévben harmadikos osztályával példát adott rá és megmutatta, hogy már alsó tagozaton is hatékonyan alkalmazhatók az írásgyakorlatok, jelentős feladatot vállalva a képesség- és személyiségfejlesztésben. A tanító és osztálya a szülőkkel együttműködve Krémkaktusz címmel verseskötetet jelentetett meg a gyerekek szövegeiből, amelyet a tanulók maguk illusztráltak. A verseskönyvből hangoskönyv is készült. A gyerekek versei fejlett íráskészségről, érzékeny lelkiségről és érett világlátásról tanúskodnak. E könyv születését mutatja be az írás, közben elemzi a gyermekek munkáit.

Referenciák

Barthes, R. (2001). A szöveg öröme. Osiris.

Benits, P. (2007). Haiku – A japán zen-költészetesztétikája. Új Akropolisz, https://www.ujakropolisz.hu/cikk/haiku-japan-zen-kolteszetesztetikaja

Berény, D. (2015). Csodaország meséi. Magánkiadás. https://adoc.tips/csodaorszag-mesei-budapest.html

Chapman, M. L. (2006). Research in writing, preschool through elementary, 1983–2003. L1-Educational Studies in Language and Literature, 6(2), 7–27. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2006.06.02.04

Cotton, K. (1988). Teaching Composition: Research on Effective Practices. Topical Synthesis No. 2. School Improvement Research Series II. Northwest Regional Educational Laboratory.

G. Gődény, A. & Kolláth, E. (2015). Meseország – Csodaország. Olvasásprojekt az alsó tagozaton. Könyv és Nevelés, 10(2), https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/meseorszag-csodaorszag

G. Gődény, A. (2016). Írásélmény. In G. Gődény, A Olvasmánypedagógiai tanulmányok. ELTE-TÓK.

Kadlót, N. (2015). Krémkaktusz – Versek Csodaország lakóitól. Interjú Kolláth Erzsébettel. Csodaceruza, http://www.gyermekirodalom.hu/?p=9030

Lux, É. (2001). Időtlen idő – A zen. Terebess Ázsia E-Tár, https://terebess.hu/keletkultinfo/lux.html

Molnár, B., Kadlicskó, B., Kolláth, E. & Farkas, V. (2015, Eds.). Krémkaktusz. Versek csodaország lakóitól. Keskeny és Társai 2001 Kft. https://tanitonline.hu/uploads/2098/kremkaktusz%20nyomdai.pdf

Molnár Edit, K. (1996). A kognitív pszichológia három fogalmazás-modellje. Magyar Pedagógia, 96(2), 139–156. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Molnar_MP962.pdf

Raátz, J. (2008). A kreatív írás gyakorlatai. Anyanyelv-pedagógia, 1(3–4), http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=128

Samu, Á. (2004). Kreatív írás. Holnap Kiadó.

Tóth, B. (2008). Fogalmazástanítás – miért és hogyan másképpen? Anyanyelv-pedagógia, 1(1), http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=15

Megjelent
2021-04-20
Hogyan kell idézni
Grandpierre, A. (2021). Könyv születik. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 300-319. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.300.319