Hisztiretorika

##semicolon## kortárs gyermekirodalom, retorikai elemzés, meggyőzés és érvelési technikák

Absztrakt

Jelen tanulmány Berg Judit Hisztimesék (2005) című kötetében szereplő öt írás közül három, közvetlenül a témához kapcsolódó, azaz tényleges „hisztimese” retorikai elemzése, amely elsősorban a meggyőzésre koncentrál. A tanulmányban megfogalmazott kutatási kérdés: Milyen retorikai eszközöket használnak, hogyan érvelnek ezek a mesék a kisgyermekek meggyőzése érdekében A tanulmány célja rámutatni a retorika interdiszciplinaritására olyan, a mindennapos nevelési és/vagy pedagógiai gyakorlatban is jól használható példák segítségével, melyekben a gyermekirodalmi művekben (is) felbukkanó meggyőzési módszerek, érvelési technikák kerülnek bemutatásra.

Referenciák

A. Jászó, A. (2012). A retorikai elemzésről. In Markó, A. (Ed.), Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig (pp. 171‒191). ELTE Bölcsészettudományi Kar, MTA Nyelvtudományi Intézet.

Adamik, T., A. Jászó, A. & Aczél, P. (2004). Retorika. Osiris Kiadó.

Adamikné Jászó, A. (2009). Retorikai gondolkodás és szövegértő olvasás I-II. Anyanyelv-pedagógia, 2(3/4) , http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=185; http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=221

Adamikné Jászó, A. (2013). Klasszikus magyar retorika. Argumentáció és stílus. Holnap Kiadó.

Arisztotelész (1999). Rétorika. Telosz Kiadó.

Barthes, R. (1997). A régi retorika. In Thomka B. (Ed.), Az irodalom elméletei III. (pp. 69‒178). Jelenkor Kiadó.

Bitzer, L. F. (1968). The Rhetorical Situation. Philosophy and Rhetoric, 1(1), 1‒14.

Burke, K. (1968). Counter-statement. University of California Press

Burke, K. (1966). Rhetoric and Poetics. In Burke, K. Language as Symbolic Action. Essays on Life, Literature, and Method. University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520340664-020

Cooper, M. (1989). Analyzing Public Discourse. Waveland Press.

Corbett, E. P. J. & Connors, R. R. J. (1999). Classical Rhetoric for the Modern Student. Oxford University Press.

Corbett, E. P. J. (Ed., 1969). Rhetorical analyses of literary works. Oxford University Press.

Cornificius (2001). A szónoki mesterség. A C. Herenniusnak ajánlott retorika (Ret. Her.). Magyar Könyvklub.

Deliága, É. & Lovász, H. (2017). Mit kezdjünk az akaratossággal? Pszichológiai útmutató + dacszelidítő mesék. Kulcslyuk Kiadó.

Ehninger, D. (1968). On Systems of Rhetoric. Philosophy and Rhetoric, 1(1), 131‒144.

Erikson, E. H. (1997). Az emberi életciklus. In Bernáth, L. & Solymosi, K. (Eds.), Fejlődéslélektan olvasókönyv (pp. 27‒42). Tertia Kiadó.

Fazakas, I. M. (2014). A dackorszak és a hiszti. Magiszter, 12(3), 61‒66. https://doi.org/10.1365/s35128-014-0788-6

Kádár, A. (2013). Az érzelmi intelligencia fejlesztése mesékkel. Magiszter 11(1).

‒66. http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2013/tavasz/9.pdf

Kádár, A. (2014). Mesepszichológia 2. - Útravaló kényes nevelési helyzetekhez.

Kulcslyuk Kiadó.

Knape, J. (2000). Allgemeine Rhetorik. Stationen der Theoriegesichte. Philipp Reclam jun. GmbH & Co.

Lózsi, T. (2012). A mosógépszerelő érvei – a reklám retorikai elemzése. In Raátz, J. & Tóthfalussy, Zs. (Eds.), A retorikai elemzés (pp. 27−39). ELTE BTK.

Lózsi, T. (2020). Mesebeszéd. A mese retorikai elemzése. In Lózsi, T. & Pölcz, Á. (Eds.), Disciplina in fabula ‒ Közelítések a meséhez (pp. 91−104). ELTE Eötvös Kiadó.

Mérei, F. & V. Binét, Á. (1997). Gyermeklélektan. Gondolat‒Medicina.

Perelman, Ch. (2018). A retorika birodalma. Retorika és érvelés. Tinta Könyvkiadó.

Platón (2005). Phaidrosz (Platón összes művei kommentárokkal). Atlantisz Könyvkiadó.

Plett, H. (1988). Retorika és stilisztika. In Kanyó, Z. & Síklaki, I. (Eds.), Tanulmányok az irodalomtudomány köréből (pp. 131–167). Tankönyvkiadó.

Plett, H. (2000). Systematische Rhetorik. Wilhem Fink Verlag.

Plett, H. (2001). Einführung in die rhetorische Textanalyse. Helmut Buske Verlag.

Pölcz, Á. (2020). Retorika minden tárgyban. Magyaróra, 2(1‒2), 6‒14.

Quintilianus, M. F. (2009). Szónoklattan. Kalligram Kiadó.

Tóth, M. Zs. (2020). Amikor Petőfi a húrok közé szorul. Magyaróra, 2(1‒2), 85‒94.

Vida, Á. (2011). Babapszichológia. Lélek, viselkedés, fejlődés kétéves korig. Kulcslyuk Kiadó.

Wacha, I. (2000). A retorika kompetenciái. In A. Jászó, A. & L. Aczél, P. (Eds.), A régi új retorika (pp. 53‒88). Trezor Kiadó.

Megjelent
2021-04-19
Hogyan kell idézni
Lózsi, T. (2021). Hisztiretorika. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 115-130. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.115.130
Rovat
Tematikus tanulmányok