http://ojs.elte.hu/digitalisbolcseszet/issue/feed Digitális Bölcsészet 2020-07-27T14:21:58+02:00 Maróthy Szilvia mthy.szilvi@gmail.com Open Journal Systems <p><span style="font-weight: 400;">A</span><em><span style="font-weight: 400;"> Digitális Bölcsészet</span></em><span style="font-weight: 400;"> című tudományos</span> <span style="font-weight: 400;">folyóirat célja, hogy lehetőséget teremtsen a magyarországi számítógépes bölcsészeti kutatások eredményeinek közzétételére, párbeszédet teremtve a különféle hazai és külföldi intézmények, műhelyek és kutatók között.<br></span></p> http://ojs.elte.hu/digitalisbolcseszet/article/view/862 Címnegyed 2020-07-27T14:21:58+02:00 2020-07-15T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/digitalisbolcseszet/article/view/422 A vershangzás jellemzőinek automatikus feltárása József Attila verseiben 2020-07-27T13:21:23+02:00 Péter Horváth horvathpeeteer@gmail.com <p>A tanulmány József Attila versei alapján mutatja be a vershangzáshoz kapcsolódó tulajdonságok automatikus feltárásának egy módszerét. A tanulmány első fele ismerteti a vershangzás jellemzőinek automatikus annotálására létrehozott <em>hunpoem_analyzer-TEI</em> program funkcióit, valamint az annotációs folyamat főbb lépéseit. A tanulmány második fele különböző, az elemzett korpuszból kinyert, a versek lexikai tulajdonságaihoz és a vershangzás jellemzőihez kapcsolódó gyakorisági listákat mutat be.</p> 2020-07-15T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/digitalisbolcseszet/article/view/777 Olivier Le Deuff. Digital Humanities: History and Development. London: Wiley-ISTE, 2018. 2020-07-27T13:07:15+02:00 Szilvia Maróthy mthy.szilvi@gmail.com 2020-07-15T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##