Szemantikus katalógus mint digitális bölcsészet

  • Endre Fülöp Qulto-Monguz
##semicolon## digitális bölcsészet, digitális könyvészet, szemantikus katalógus, tudásgráf, közösségi tudomány, hálózati könyv

Absztrakt

A könyvtárak és a digitális bölcsészet viszonya kapcsán az előbbi általában az utóbbi feltételeinek megteremtőjeként kerül említésre. A könyvtár gondozza azt a digitális ökoszisztémát, amelyben a digitális bölcsészeti projektek megvalósulhatnak. A könyvtár azonban közvetlenül és alkotó módon is részese lehet digitális bölcsészeti vállalkozásoknak, hiszen nemcsak a filológia, a textológia, a nyelvészet, az irodalom- vagy történettudomány válhat digitálissá, hanem a könyvek leíró felsorolásával foglalkozó tudomány, a könyvészet is. Dolgozatomban amellett érvelek, hogy a hagyományos könyvtári cédulakatalógus hálózati kiadásának elkészítése, azaz a szakterületi tudásrendszerként is működő szemantikus katalógus létrehozása voltaképpen a digitális bölcsészet értelmében vett digitális könyvészet.

Megjelent
2020-12-24
Hogyan kell idézni
Fülöp, Endre. 2020. Szemantikus Katalógus Mint Digitális Bölcsészet. Digitális Bölcsészet 3 (december), T:21-T:35. https://doi.org/10.31400/dh-hun.2020.3.968.
Rovat
Tanulmányok