Géppel mért irodalom: a mikszáthi élőbeszédszerűség

  • Gergely Labádi Szegedi Tudományegyetem
##semicolon## regény, Mikszáth Kálmán, morfológiai elemzés, előbeszédszerűség, szókincsgazdagság

Absztrakt

Bár az élőbeszédszerűség terminus a Mikszáth-szakirodalomban A tót atyafiak és A jó palócok sikere óta folyamatosan jelen van, sőt az életmű egészének fő jellegzetességévé emelkedett, a fogalmat használók nem próbálták meg részletesebben kifejteni, mit értenek rajta. A tanulmány kiindulópontja az, hogy az élőbeszédszerűségnek vannak számszerűsíthető nyelvi jellemzői, hiszen a szakirodalom elég egyértelmű és mérhető különbséget tételez a lejegyzett „irodalmi” és „beszélt” nyelv között. A dolgozat Mikszáth Kálmán és Jókai Mór egyes szövegein végzett morfológiai vizsgálatok eredményeit mutatja be.

Megjelent
2019-10-11
Hogyan kell idézni
Labádi, Gergely. 2019. Géppel Mért Irodalom: A Mikszáthi élőbeszédszerűség. Digitális Bölcsészet 2 (október), M:3-M:19. https://doi.org/10.31400/dh-hun.2019.2.390.
Rovat
Műhely