Stilometriai elemzés lehetőségei magyar történeti szövegkorpuszon

  • Margit Kiss
##semicolon## szerzőségi vizsgálat, stilometria, digitális írói szótár, Mikes Kelemen

Absztrakt

Tanulmányomban magyar nyelvű történeti szövegek számítógépes elemzésének egy olyan lehetőségével foglalkozom, amely ötvözi a nyelv- és irodalomtudomány, az informatika és a statisztika eredményeit. A szerzőségi, illetve a stilometriai vizsgálat bár nem új keletű az irodalmi szövegelemzések esetében, módszertanát tekintve folyamatosan formálódik, megújul. Munkámban áttekintem e szövegelemzési módszer jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit, majd esettanulmányként különböző elemzéseket mutatok be Mikes Kelemen művei alapján. Stilometriai módszerekkel vizsgálom az életműben a saját szerzőségű művek és a fordítások kapcsolatát, valamint a művek tematikai elkülönülését. Végezetül bemutatom, hogy a digitális írói szótár alkalmazása – mint történeti szöveget normalizáló eszköz – hogyan javíthatja ezeknek az elemzőmódszereknek a hatékonyságát.

Megjelent
2019-11-07
Hogyan kell idézni
Kiss, Margit. 2019. Stilometriai Elemzés Lehetőségei Magyar Történeti Szövegkorpuszon. Digitális Bölcsészet 2 (november), T:15-T:33. https://doi.org/10.31400/dh-hun.2019.2.336.
Rovat
Tanulmányok