A szepességi lengyel nyelvjárás korpusznyelvészeti elemzése

##semicolon## korpusz, beszélt nyelv, dialektológia, szepességi nyelvjárás

Absztrakt

A tanulmány a lengyel Szepesség nyelvjárásának korpuszát létrehozó projektet ismerteti. A lengyelországi dialektológiai kutatások többségétől eltérően korpuszunk a fiatal és a középgeneráció beszédét is tartalmazza, mivel célja a régió nyelvjárásának, szociolingvisztikai helyzetének dokumentálása is. A felvételeket nem fonetikusan, hanem a sztenderd lengyel ortográfiával írtuk át, ami nemcsak a korpuszban való egyszerű keresést teszi lehetővé, hanem azt is, hogy a meglévő eszközökkel lemmatizáljuk és morfoszintaktikai annotációval egészítsük ki a szövegeket. A fonetika iránt érdeklődő felhasználók a felvételeket mondatonként érhetik el. A cikk ismerteti a korpusz összeállításának lépéseit, és tárgyalja a lehetséges alkalmazásokat. A szerzők amellett kívánnak érvelni, hogy egy nagy korpusz, amely egy kis, homogén területet fed le, sokkal értékesebb forrás a dialektológusok számára, mint egy sor kisebb korpusz, amely egy nagyobb régiót dokumentál.

Megjelent
2021-12-31
Hogyan kell idézni
Grochola-Szczepanek, Helena, Ruprecht von Waldenfels, Rafał L. Górski, és Michał Woźniak. 2021. A Szepességi Lengyel Nyelvjárás Korpusznyelvészeti Elemzése. Digitális Bölcsészet, sz. 5 (december), T:113-T:127. https://doi.org/10.31400/dh-hun.2021.5.3148.