Üdvözöljük az Eötvös Loránd Tudományegyetem folyóiratmenedzsment-rendszerének felületén.

Folyóiratok

 • The AnaChronisT

  The AnaChronisT provides an opportunity for academics as well as for advanced students for English language publication of their current work in the fields of English and American literature and cultural studies. 

 • Gyógypedagógiai Szemle

  A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata a gyógypedagógia szakterületének új eredményeit, gyakorlati munkájának tapasztalatait közli negyedéves rendszerességgel. A Gyógypedagógiai Szemle (GYOSZE) a gyógypedagógia specifikus területeinek aktuális hírei mellett évek óta állít össze tematikus számot egy szakág összefoglalójaként, illetve az időszaki eseményekről, megjelent friss kiadványokról közöl rövid tájékoztatókat.

 • Modern Nyelvoktatás

  A Modern Nyelvoktatás alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai folyóirat, amely 2021-től évente két alkalommal, két duplaszámban jelenik meg. Interdiszciplináris alapokra épülő kiadvány: a nyelvtanítással és nyelvtanulással kapcsolatos tanulmányok ötvözik a nyelv- és a neveléstudomány, az alkalmazott nyelvészet és a nyelvpedagógia elméleti alapjait és kutatásmódszertani hagyományait, tükrözik ezek tudományos kapcsolatrendszerét. A folyóirat a kutatókhoz és a gyakorló pedagógusok minél szélesebb köréhez kíván szólni, ezért a nyelvtanárok számára fontos elméleti és gyakorlati kérdésekkel tudományos igényességgel és közérthető formában foglalkozik.


  A Modern Nyelvoktatásban megjelenő közlemények bármely idegen nyelv oktatására kiterjednek, beleértve a magyar mint idegen nyelvet is. A folyóirat magyar nyelvű, de minden egyes tanulmányt idegen angol nyelvű tartalmi kivonat vezet be. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően lektorált folyóirat: a beküldött tanulmányokat belső és külső független, anonim bírálók véleményezik. Olyan írásokat fogadunk be, melyeket más folyóiratokhoz, kiadókhoz még nem nyújtottak be, illetve még nem publikáltak. Szívesen fogadunk frissen megjelent magyar és idegen nyelvű tudományos és szakkönyveket ismertetésre, bírálatra.

 • Dissertationes Archaeologicae

  Journal of the Institute of Archaeological Sciences, ELTE Eötvös Loránd University

 • Könyvtári Figyelő

  A Könyvtári Figyelő az Országos Széchényi Könyvtár 1955-ben indult, negyedéves megjelenésű, lektorált szakfolyóirata. A könyvtár- és információtudomány területéről közöl hazai és nemzetközi, (főként) elméleti írásokat, kutatási eredményeket, műhelymunkákat, a tudás és ismeretek szervezésre, reprezentációjára figyelemmel érintve más tudományágakat és azok határterületeit is. Fontos helyet kap a meghatározó szakmatörténeti események, kiemelkedő szerepű régi szakemberek bemutatása. A külföldi könyvtár- és információtudományi trendekre szemlék, tömörítések, fordítások, recenziók, referátumok formájában ad széles spektrumú rálátást. Számonként 6070 referátumot és/vagy autoreferátumot ad közre tíz átfogó témában, a vezető külföldi szaklapok cikkeiből válogatva. A dokumentációs bázist az OSZK Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára külföldi könyv- és folyóiratgyűjteménye képezi.
  Archívum: Az OJS felületén a 2020/1. számtól archiváljuk a lapot.
  A korábbi lapszámok az Elektronikus Periodika Adatbázisban találhatók meg, itt az indulástól napjainkig kereshető teljes szöveggel a lapszámok tartalma:
        - az 1955–1957 évfolyamok Könyvtári tájékoztató címen https://epa.oszk.hu/04000/04003
        - 1958-tól Könyvtári Figyelő címen https://epa.oszk.hu/00100/00143

 • Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

  Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című havonta megjelenő folyóirat – népszerű nevén 3K – a magyar könyvtárosok egyik alapvető szaklapja. Közepes terjedelmű tanulmányokat, cikkeket, beszámolókat, recenziókat, esszéket közöl a hazai és külföldi könyvtáros élet friss fejleményeiről vagy éppen hagyományairól. Elemző írásai, a könyvtári trendeket, aktuális témákat, esetleg régi problémákat vagy a rokon szakmák kérdéseit tárgyalja.
  A 3K – a nagy múltú „Könyvtáros” (1959–1992) című folyóirat utóda.

 • Távol-keleti Tanulmányok

  Távol-keleti Tanulmányok az ELTE Bölcsészettudományi Kar Távol-keleti Intézetének a Magyar Tudományos Akadémia által elismert hivatalos folyóirata, amely a sinológia, a mongolisztika és Belső-Ázsia-kutatás, a japanológia, a koreanisztika, és más kapcsolódó területek tárgykörében közöl tudományos írásokat. A tanulmányok kettős vak bírálati folyamaton esnek át. A folyóirat szintén közöl recenziókat a felsorolt területekhez kötődő művekről.

 • Pedagógusképzés

  A Pedagógusképzés folyóirat a pedagógusképzők lapja. Célja a pedagógusképzők minél szélesebb körének bevonásával a szakmai-tudományos párbeszéd elősegítése a hazai- és nemzetközi pedagógusképzés, valamint a köznevelés területén. A lap kiemelt küldetése a szakmai fejlődés és tanulás folyamatának modern tanuláselméleti alapokon történő képviselete, a tanárrá válás folyamatának, a szakmai fejlődés tágabb perspektívában történő értelmezése.

 • Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat

  Bemutatkozás


  Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – több mint 150 éves – szakmai profiljába illeszkedik a gyermeki tanulás és személyiségfejlesztés kutatásokra alapozott módszertanának elméleti és gyakorlati oktatása, különös tekintettel az első 12 életévre. A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat célja fórumot adni a gyermeki tanulással, a gyermeki személyiségfejlődéssel foglalkozó legújabb tudományos írásoknak. Célunk, a tanulmányokat olvasó kutatókat, egyetemi oktatókat, pedagógusokat és szülőket megismertetni a – bölcsődére, az óvodára, az iskolára, valamint a 0–12 éves korú gyermekekre vonatkozó – tudományos kutatások eredményeivel, szakmailag lektorált, közérthető írásokon keresztül. A folyóirat bírálati rendszerű, a benyújtott kéziratot az adott szakterületet jól ismerő bírálók véleményezik.

 • FILOGI

  A FILOGI az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének lektorált tudományos folyóirata, amely a germanisztika, a néderlandisztika és a skandinavisztika területéről vár tanulmányokat, recenziókat, valamint konferencia-ismertetőket. A germanisztikai témájú cikkeket német nyelven, a néderlandisztikaiakat holland vagy angol, a skandinavisztikai tárgyúakat pedig angol, német, vagy az adott skandináv nyelven publikáljuk. Valamennyi cikk angol nyelvű absztrakttal is el van látva.

 • Mérnöki és Informatikai Megoldások

  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Savaria Műszaki Intézet gondozásában megjelenő folyóirat elsődleges célja egy olyan fórum létrehozása, amelyen a műszaki/informatikai, graduális és posztgraduális képzésben résztvevő tehetséges hallgatók és kutatók bemutathatják tudományos tevékenységüket, illetve valós ipari problémák megoldása kapcsán született eredményeiket. Ezen felül lehetőséget biztosítunk a Kar és partnerei munkája során elért kutatási eredmények közzétételére is, így támogatva a műszaki és informatikai tudomány szinergiáját.

 • Természet-, műszaki- és gazdaságtudományok alkalmazása nemzetközi konferencia

  Az ELTE Savaria Campusaban évente megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia keretein belül elhangzott kutatásokról készített tanulmányokat jelenteti meg. A rendezvényen a tudományágak széles spektrumának különböző területei képviseltetik magukat. A természet-, a műszaki- és a gazdaságtudományok aktuális kérdései, vizsgálódásai, hazai és nemzetközi kutatási eredményei kerülnek bemutatásra.

 • Digitális Bölcsészet

  A Digitális Bölcsészet című tudományos folyóirat célja, hogy lehetőséget teremtsen a magyarországi számítógépes bölcsészeti kutatások eredményeinek közzétételére, párbeszédet teremtve a különféle hazai és külföldi intézmények, műhelyek és kutatók között.

 • Initium

  A folyóirat az ELTE BTK Germanisztikai Intézetében tanuló hallgatóknak kínál publikációs lehetőséget. Az évente megjelenő folyóirat helyet biztosít a tanulmányokat lezáró, kiemelkedő színvonalú dolgozatoknak, és dokumentálja az OTDK keretében készült munkákat is.

 • Lejana. Revista Crítica de Narrativa Breve

  LEJANA. Revista Crítica de Narrativa Breve a spanyol nyelvterület kisprózai alkotásairól készült tudományos cikkeket publikál spanyol és angol nyelven. 2010 óta jelenik meg, kiadója az ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, főszerkesztője Dr. Scholz László.

 • Hagyományok és kihívások

  Az ELTE Egyetemi Könyvtár 2011-ben, fennállásának 450. évfordulóján a hagyományteremtés szándékával országos konferenciát rendezett, melynek kettős célja volt. Részben az elért szakmai eredményeit szerette volna bemutatni szélesebb érdeklődő közönség előtt, részben pedig fórumot kívánt biztosítani a szakmai közvéleményt leginkább foglalkoztató kérdések megvitatására. Az előadásokat évente megjelenő konferenciakötetben publikáljuk.

 • Településföldrajzi Tanulmányok

  A folyóirat a szerkesztıbizottság szándéka szerint tágítani kívánja a társadalomföldrajzzal, a települések földrajzi jellegő kutatásával foglalkozó szakemberek megszólalási-, valamint kutatási eredményeik
  nyilvánosságra hozatalának a lehetıségét.